Không bằng cấp nên học nghề gì? Đây là vấn đề đáng quan tâm vì hiện nay vấn đề bằng cấp không còn được xem trọng như trước đây mà thay vào đó các nhà tuyển dụng lại nâng cao yếu tố kinh nghiệm thực tiễn để làm tiêu chuẩn đánh giá. Sau đây chuyenlambangdaihoc.info sẽ cùng các bạn tham khảo một số ngành nghề không cần bằng cấp cao nhưng vẫn mang lại nhiều hiệu quả. 1. Người kinh doanh: Kinh doanh…